Email instellen Windows Phone 7

E-mailaccountinstellingen handmatig invoeren (geavanceerd)

Zorg dat u de gegevens heeft die wij u gestuurd hebben.

Tik in Geavanceerde configuratie op Internet-e-mailaccount.

Ga als volgt te werk:

Accountnaam
Typ een beschrijvende naam voor het account.
Dit is de accountnaam die wordt weergegeven op uw telefoon.

Uw naam
Typ uw naam.
Dit is de naam die wordt weergegeven voor de e-mailberichten die u vanuit dit account verzendt.

Server voor inkomende e-mail
Typ de naam van de server voor inkomende e-mail.
mail.achternaam.email (achternaam vervangen door de door u geozen achternaam

Accounttype
Tik op POP3 of IMAP4.

Gebruikersnaam
Typ uw gebruikersnaam: voornaam@achternaam.email (voor en achternaam vervangen door de door u gekozen namen)

Wachtwoord
Typ uw wachtwoord.

Server voor uitgaande e-mail (SMTP)
Typ de naam van de server voor uitgaande e-mail.
mail.achternaam.email (achternaam vervangen door de door u gekozen achternaam

Voor de uitgaande server is verificatie vereist
Controleer of de instelling klopt.

Zelfde accountgegevens gebruiken voor verzenden van e-mail
Controleer of de instelling klopt.

Tik op Geavanceerde instellingen, controleer of alle instellingen correct zijn, kies uw downloadinstellingen en tik op Aanmelden.

 

Wat is IMAP

IMAP staat voor Internet Message Access Protocol. Bij gebruik van IMAP blijven uw e-mailberichten op de server staan, zo hebt u met een tablet, smartphone of een computer overal toegang tot uw e-mailberichten. Maakt u gebruik van POP3, dan download u de e-mailberichten naar uw computer.

 

Wij adviseren gebruik te maken van servergegevens van POP3 wanneer u alleen een computer gebruikt voor e-mail. Hebt u meerdere apparaten waarop u uw email ontvangt, gebruik dan de servergegevens van IMAP.

Deze website www.emailservicecenter.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/emailservicecenter