Email instellen Android

POP- of IMAP-e-mail instellen op een Android-apparaat

 1. Tik in het beginscherm op Toepassingen > Instellingen > Accounts & sync > Account toevoegen > Handmatige setup.

   

 2. Selecteer in het venster Inkomende e-mail, in de vervolgkeuzelijst Protocol de optie IMAP of POP3.

   

 3. Typ in de tekstvakken E-mailadres en Gebruikersnaam uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld voornaam@achternaam.email, en uw wachtwoord. Klik op Volgende. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw e-mailadres.

   

 4. Geef uw wachtwoord op in het tekstvak Wachtwoord.

   

 5. Typ in het tekstvak IMAP-server of POP3-server de naam van uw IMAP- of POP-server. mail.achternaam.email. achternaam is de gekozen achternaam

   

 6. In het scherm Serverinstellingen voor uitgaande e-mail moet de optie Aanmelden vereist voor u zijn geselecteerd en moeten de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord ingevuld zijn.

   

 7. Typ in het tekstvak SMTP-server mail.achternaam.email. achternaam is de gekozen achternaam

   

 8. Geef in het vervolgkeuzemenu Beveiligingstype en het tekstvak Serverpoort de SMTP-instellingen mail.achternaam.email. achternaam is de gekozen achternaam en klik op Volgende.

   

 9. Geef in het tekstvak Accountnaam een naam op voor uw account . Geef in het tekstvak Uw naam de naam op die u wilt weergeven wanneer u een e-mailbericht verzendt en selecteer Instellen voltooien.

 

Wat is IMAP

IMAP staat voor Internet Message Access Protocol. Bij gebruik van IMAP blijven uw e-mailberichten op de server staan, zo hebt u met een tablet, smartphone of een computer overal toegang tot uw e-mailberichten. Maakt u gebruik van POP3, dan download u de e-mailberichten naar uw computer.

 

Wij adviseren gebruik te maken van servergegevens van POP3 wanneer u alleen een computer gebruikt voor e-mail. Hebt u meerdere apparaten waarop u uw email ontvangt, gebruik dan de servergegevens van IMAP.

Deze website www.emailservicecenter.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/emailservicecenter